Planinsko društvo SATURNUS

Kdo smo ?

Naša zgodovina

»Ustanavljamo planinsko društvo zato, da bomo našim delovnim ljudem omogočili organizirano spoznavanje gorskega sveta. Da jim bomo pomagali obiskati in spoznati najlepše kotičke naše lepe domovine, da spoznajo zdravo in koristno druženje z naravo in si na gorskih poteh skupaj krepimo vztrajnost, tovarištvo in medsebojno solidarnost, ...«

ustanovitelji PD Saturnus na ustanovitvenem občnem zboru, 23. aprila 1970.

Društvo je nastalo iz planinske sekcije v močnem tovarniškem sindikalnem športnem društvu, kjer so v sekcijah vidno delovali smučarji, strelci, nogometaši, kegljači, šahisti in namiznotenisači.

Na številnih planinskih izletih so udeleženci vse pogosteje izražali željo po lastnem društvu, dokončno pa je dozorel sklep potem, ko je sekciji uspelo pridobiti v najem Erjavškovo kočo na Mali planini. Postali so 112. društvo Planinske zveze Slovenije. Društvo se je že od ustanovitve odlikovalo z domiselnimi in dobro organiziranimi turami, z množičnimi izleti zlasti Saturnužank, zahtevnem in nenavadnem spominskem Ščurkovom pohodu – peš iz Saturnusa na Malo planino, ter več dnevnimi izleti po gorah Bosne, Črne gore, Kosova, Makedonije in Grčije.

V društvo so se radi vključevali tudi zaposleni iz drugih podjetij. Društvo je imelo planinsko sekcijo v Zavodu za statistiko, Iskrini tovarni Zmaj, Yulonu in v Loškem potoku. Nekatere sekcije so kasneje prerasle v samostojna društva. Na turah po Balkanu smo navezovali stike s domačimi društvi in se leta 1980 pobratili s PD Bitola iz Makedonije. Z njimi smo skupaj obiskali kar nekaj vrhov po Jugoslaviji in Grčiji.

1970

Ustanovitev planinskega društva Saturnus

1980

pobratili s PD Bitola iz Makedonije

1997

V pripravi

2005

V pripravi...

Vodstvo društva

Slavko Čevna - predsednik
Srečko Jugovic - podpredsednik in načelnik za izlete
Jelka Kresnik - tajnica
Ksenija Vidmar - blagajničarka

Zvonko Reljanovič - načelnik za vodnike
Metka Rauber - članica
Nataša Pirnat - članica
Andreja Petrca - članica

Vas kaj zanima?

Vprašajte..
Lovrenška jezera
DSC09199 Rutarski Vršič