2012.04.18.03 zasnezena pobocja nad kotanjo pod Belo pecjo
2012.04.18.05 Prestreljenik 2499m
2012.04.18.07 Prevala
2012.04.18.18 Skrbina
2012.04.18.24 skladi pod Prestreljnikom
2012.04.18.32 Bela pec 2146m s Prevale
2012.04.18.36 pogovor
2012.04.18.41 Prevala in koca Gilberti
2012.04.18.42 od Prestreljnika do sedla Bela pec
2012.04.18.45 Pobic 1821m